Ningbo SUPU Electronics Co., Ltd
No. 625, Xingzhen Street Kandun Industry Zone
Cixi City, Zhejiang - China (prc)
+86-574-63288158
+86-574-63288170
View supplier's articles Contact supplier
Location